Pokiw - Hinweis

Lubi starši,
prošu wobkedźbujće, zo je štwórtk, dnja 16.06.22, swjaty dźeń w Radworju a pjatk, dnja 17.06.22, swobodny dźeń na našej zakładnej šuli.

Liebe Eltern,

bitte beachten Sie, dass am Donnerstag, d. 16.06.22, Feiertag in Radibor und

                                         am Freitag, d. 17.06.22, unterrichtfreier Tag an der Grundschule ist.

A. Rynčowa/  Rentsch

You are not allowed to enter the chat room.